De aannemingsovereenkomst

Bij het kopen van een nieuw te bouwen woning komt veel kijken. Een belangrijk onderdeel van de aankoop is de koop-aannemingsovereenkomst. Dit is een overeenkomst tussen de koper en de aannemer waarin afspraken worden gemaakt over de bouw en oplevering van de woning. Het is verstandig om bij het opstellen, en voordat u de overeenkomst met de aannemer sluit, juridisch advies in te winnen.

Heldere afspraken over het meerwerk

Van belang daarbij is dat wordt vastgesteld welke werkzaamheden door de aannemer binnen de aanneemsom worden uitgevoerd en welke risico’s er zijn dat er tijdens de uitvoering van de werkzaamheden meerwerk noodzakelijk is om de woning te kunnen realiseren. Het gaat dan om werkzaamheden, waarvoor aannemers altijd een extra percentage in rekening brengen, boven op de kosten van de uitvoering van het meerwerk. Het is belangrijk dat over meerwerk vooraf duidelijke afspraken worden gemaakt. Dus voor welke werkzaamheden eventuele aanvullende afspraken nodig zijn.

Zo kan bijvoorbeeld tijdens de uitvoering van de bouwwerkzaamheden blijken dat een muur beter anders kan worden geplaatst, dan in de bouwtekening is aangegeven. Valt die wijziging onder meerwerk, met alle extra kosten van dien, of behoort het te worden uitgevoerd binnen de afgesproken aanneemsom?

De garanties na de bouw van de woning

Tenslotte moet voor het sluiten van de aannemingsovereenkomst ook worden gekeken naar de garantiebepalingen en de aansprakelijkheid van de aannemer, als na de bouw gebreken worden geconstateerd.

Bouwgeschillen tijdens de bouw oplossen

Als tijdens de bouw geschillen ontstaan, bijvoorbeeld door vertraging van de bouw of u ziet of verwacht dat er fouten worden gemaakt, dan is het goed als een advocaat, ter voorkoming van extra kosten, kan bemiddelen tussen de koper en de aannemer om te helpen bij het vinden van een oplossing.

Het belang van een goede oplevering

Als de woning klaar is voor oplevering, dan is het belangrijk om bij de oplevering een duidelijk rapport op te stellen van alles wat niet of niet volgens de aannemingsovereenkomst is uitgevoerd en welke consequenties dat heeft voor het herstel van de gebreken, of het alsnog uitvoeren van hetgeen ten onrechte niet is uitgevoerd.

Als u op het punt staat om een nieuwbouwwoning te laten bouwen, is het verstandig om juridisch advies en begeleiding te vragen bij het opstellen van de koop-aannemingsovereenkomst. Als er dan tijdens de bouw een geschil ontstaat, biedt een duidelijke overeenkomst betere bescherming.