Ondernemingsrecht.

Het ondernemingsrecht omvat de onderdelen in het privaatrecht, die zich bezighouden met rechtspersonen, toegespitst op bedrijven met winstoogmerk, dus ondernemingen, veelal met de rechtsvorm van de besloten of naamloze vennootschap. De stichting valt daar veelal buiten.

Wat de meest geschikte structuur is voor uw onderneming is afhankelijk van het soort onderneming dat u wilt gaan voeren. De keuze voor een bepaalde rechtsvorm brengt veel juridische en economische gevolgen teweeg. Het is daarom van belang dat u vooraf de voor- en nadelen van de verschillende rechtsvormen op een rijtje zet.

Behalve de veel voorkomende vorm van rechtspersoonlijkheid, de besloten vennootschap, kan men ook kiezen voor de vennootschap onder firma (VOF) of de eenmanszaak. Om te zorgen dat uw bedrijf net als een natuurlijk persoon juridisch geldige handelingen kan verrichten (zoals het sluiten van contracten of het hebben van eigendom) zult u rechtspersoonlijkheid moeten hebben.

Wij adviseren en begeleiden bij de opzet van een goede en verantwoorde juridische structuur voor uw onderneming de weg in de regels van het ondernemingsrecht en staan u bij, adviseren en begeleiden u bij alle problemen betreffende ondernemingsrecht. Of het nu gaat om:

de keuze van de ondernemingsvorm;
het oprichten en vestigen van vennootschappen;
geschillen tussen aandeelhouders;
specifieke problemen binnen familievennootschappen;
het opzetten van personenvennootschappen (maatschap/V.O.F.);
het opstellen van contracten en algemene voorwaarden;
aansprakelijkstelling en schadeclaims;
huur of verhuur van bedrijfsruimte;
geschillen met werknemers;
incasso’s;
faillissementen;
concurrentie en mededinging;
enz.