Bank- en financieel recht

Advoconsult Advocatuur is een van de weinige advocatenkantoren in Nederland die geen enkele relatie heeft met banken en andere financiële instellingen, zodat wij zonder enige belemmering voor de consument kunnen optreden.

De maatschappelijke en commerciële positie van de banken

Banken vervullen een centrale rol in onze samenleving als het gaat om het verstrekken van een geldlening, een hypotheek en andere financiële producten. De banken zijn, ter bescherming van consumenten en ondernemers, gebonden aan vele wettelijke regels, zoals de Wet op het financieel Toezicht, het Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen en de Gedragscode Hypothecaire Financieringen.

De waakhonden AFM en OM

Banken zoeken voortdurend de grenzen van de dwingende regelgeving op, om de winstgevendheid van hun producten te maximaliseren. Regelmatig verschijnen in de pers berichten over banken die door de financiële waakhonden, zoals de AFM en het OM, worden beboet vanwege overtreding van de regels. Zo is aan ING Bank in september 2018 door het OM een boete opgelegd vanwege het overtreden van de zorgplicht- en witwaswetgeving. Ook andere banken, zoals de ABNAMRO en RABOBANK, zijn regelmatig vanwege overtredingen beboet.

De financiële crisis en de gevolgen daarvan

De financiële crisis, die ontstond nadat in de Verenigde Staten de bank Lehman Brothersin het najaar van 2008 failliet ging, trof in Nederland alle huizenbezitters met een aflossingsvrije hypotheek. De waarde van de huizen kelderde in rap tempo, terwijl de hypotheekschuld gelijk bleef. Degenen die in de daarop volgende jaren gedwongen werden hun huis te verkopen, bijvoorbeeld vanwege baanverlies, echtscheiding of ziekte, zagen zich geconfronteerd met een restschuld, omdat de opbrengst van het huis vaak lager bleek dan de hypotheekschuld, die bij verkoop moest worden afgelast.

De aflossingsvrije hypotheek, een giftig product!

De aflossingsvrije hypotheek, die eind jaren 90 op de markt kwam, verleidde de huizenkopers om zo hoog mogelijke hypotheken te nemen, want er behoefde immers niets te worden afgelost. De banken stimuleerden dit, omdat voor banken aflossingsvrije hypotheken, die 30 jaar hun waarde behouden, een goed verhandelbaar product zijn.

De aflossingsvrije persoonlijke lening

In de afgelopen jaren zijn veel consumenten verblijd met vele aantrekkelijke aanbiedingen van banken en andere geldverstrekkers, die, vaak zonder serieus onderzoek van de financiële omstandigheden van de consument, aflossingsvrij leningen van enkele duizenden tot tienduizenden euro’s tegen aantrekkelijke rente aanboden. Door de financiële crisis zijn een groot aantal onsumenten in zwaar weer gekomen, waardoor de maandlasten niet meer konden worden opgebracht. Nader onderzoek naar de feiten en omstandigheden bij de totstandkoming van deze persoonlijke leningen leidt nogal eens tot volledige kwijtschelding.

Consumentenbescherming tegen overcreditering

In de financiële wetgeving is aan de banken de verplichting opgelegd om de consumenten te beschermen tegen overcreditering. Zij moeten onderzoeken of bij een bepaald inkomen de maandlasten van een hypotheek redelijkerwijze kunnen worden opgebracht. In de afgelopen jaren hebben de banken die verplichting met voeten getreden om maar zoveel mogelijk hypotheken te kunnen verkopen, waardoor velen, die hun huis, gedwongen door baanverlies, echtscheiding of ziekte, in financiële problemen zijn geraakt en in hun verdere bestaan levenslang worden geblokkeerd door een BKR-notering en beslagleggingen door deurwaarders.

Mogelijke oplossingen

Advoconsult Advocatuur adviseert en begeleidt, mede in samenwerking met de stichting RED, deze slachtoffers van de financiële crisis en de huizenmarktcrisis, allereerst door in schikkingsoverleg met de betrokken bank of geldverstrekker te gaan. In veel gevallen kan overeenstemming over een redelijke afkoopsom of een betalingsregeling voor een beperkt aantal jaren worden overeengekomen, bijvoorbeeld op basis van de Recofa-richtlijnen. Als overleg niet tot een acceptabele oplossing leidt, dan wordt in overleg met de cliënt een gerechtelijke procedure tegen de bank of geldverstrekker gevoerd.

Quick scan restschuld en persoonlijke leningen

Als u belast bent met een restschuld en BKR-notering, waardoor u geconfronteerd wordt met beslag op inkomsten e.d., dan kunnen wij voor u vrijblijvend,  op basis van de met de bank destijds gesloten geldleningsovereenkomst en verdere stukken,  een advies geven over uw kansen en mogelijkheden om met de bank over een regeling te gaan overleggen of de bank in een gerechtelijke procedure aan te spreken.

Het advies geeft u inzicht in uw juridische positie, de mogelijkheden om uw juridische positie te versterken en verzwakking daarvan te voorkomen, ook als u geen verdere maatregelen tegen de bank wenst te ondernemen. De kosten van dit eenmalig advies zijn € 500,00 excl. BTW.