arbeidsrecht

de arbeidsovereenkomst

Problemen ontstaan vaak als standaard arbeidsovereenkomsten worden gebruikt. Een goed arbeidscontract is dus maatwerk, waarin alle wensen van werkgever en werknemer zijn verwoord. Zo voorkomt u veel geschillen.

ontslagrecht en ontbinding van de arbeidsovereenkomst

Het is belangrijk dat u, zodra zich een conflict met de werknemer aankondigt, direct goed advies en begeleiding heeft, want dan kan de schade nog worden beperkt. Welke ontslagroute volgt u? Is redelijk overleg nog mogelijk, dan kan wellicht een beëindigingsovereenkomst uitkomst bieden. Zoniet, dan moet de procedure via UWV Werkbedrijf of de kantonrechter worden gevolgd. Denkt u aan ontslag op staande voet? Vaak levert de gewone ontslagprocedure een beter en uiteindelijk ook sneller resultaat op.

Op 1 januari 2020 is de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) in werking getreden

Kort gezegd gaat het om de volgende wijzigingen:

  1. de oproepovereenkomsten
  2. de ketenregeling
  3.  de cumulatiegrondslag
  4.  payrolling
  5.  transitievergoeding
  6. ww-premie
  7.  een nieuwe zzp-regeling

de financiële gevolgen van ontslag

Het arbeidsrecht kent meerdere vormen van vergoeding aan de vertrekkende werknemer.

de aanzegvergoeding

Als de ontslagaanzegging door de werkgever niet of niet op juiste wijze wordt gedaan, dan is een aanzegvergoeding verschuldigd. De wewrknemer kan dan de vergoeding van één maandloon claimen.

de transitievergoeding m.i.v. 1 januari 2020

Vanaf het begin van de arbeidsovereenkomst bestaat het recht op transitievergoeding bij ontslag. Voor elk jaar dienstverband zal de transitievergoeding 1/3 maandsalaris bedragen. De dienstjaren boven de 10 jaar wegen niet meer zwaarder mee bij de berekening van de transitievergoeding

De mogelijkheid om scholingskosten in mindering te brengen, worden verruimd.

Het wordt voor kleine werkgevers mogelijk om compensatie van de transitievergoeding te krijgen, wanneer zij hun bedrijf beëindigen wegens pensionering of ziekte.

Ten slotte komt er een compensatieregeling wanneer de werkgever besluit een zogenaamd slapend dienstverband wegens langdurige arbeidsongeschiktheid te beëindigen.     

de billijke vergoeding

Als het ontslag is te wijten aan ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever, dan kan de kantonrechter een billijke vergoeding toekennen. De kantonrechter houdt daarbij rekening met de ernst van het verwijtbaar handelen van de werkgever en de financiële situatie van de werkgever. Deze vergoeding is ook mogelijk bij een dienstverband dat korter is dan 24 maanden!

de statutair bestuurder

De statutair bestuurder komt in meerdere gedaanten voor, afhankelijk van zijn functie en positie. Het opstellen van een goed op de positie toegesneden overeenkomst is dus van groot belang.

het non-concurrentiebeding en geheimhoudingsbeding

Indien de werknemer een belangrijke rol heeft bij het contact met de klanten en relaties van het bedrijf of kennis heeft van unieke door het bedrijf ontwikkelde procedé’s of produkten, dan is het belangrijk om een relatie- of non-concurentie beding en een geheimhoudingsbeding in de arbeidsovereenkomst op te nemen.