Skip to main content

Wie is AdvoConsult Advocatuur?

AdvoConsult Advocatuur is het advocatenkantoor van mr. Folkert. E. Boonstra.

Hij is sinds 1977 als advocaat werkzaam in Den Haag, Leiden en de Duin- en Bollenstreek.

Achtergrond

Mr. Boonstra studeerde rechten en filosofie aan de Erasmus Universiteit, voorheen de Nederlandse Economische Hogeschool, in Rotterdam. Ruim 20 jaar was hij lid van advocatenmaatschappen, die hem de gelegenheid boden om zich op vele rechtsgebieden te specialiseren, zoals het aanbestedingsrecht, mededingingsrecht, bouwrecht, faillissementsrecht, i.e. recht, ondernemingsrecht, huurrecht, arbeidsrecht en financieel recht.

In deze jaren was hij gevestigd in de Duin- en Bollenstreek, waarin hij ook regelmatig voor de gemeenten in die streek optrad als gemeenteadvocaat, waardoor hij  veel kennis en ervaring met het ruimtelijk bestuursrecht opdeed. Thans komt hem dat goed van pas bij de vele bouwgeschillen, die aan hem worden voorgelegd en het gevolg zijn van de grote schaarste aan woningen enerzijds en de opkomst van de vele onervaren aannemingsbedrijfjes anderzijds, die de consument aantrekkelijke voorstellen doen, maar die niet kunnen of willen nakomen met alle nadelige financiële gevolgen van dien.

Sinds 2015 is mr. Boonstra weer teruggekeerd naar Den Haag, mede omdat hij door de stichting Restschuld Eerlijk Delen, die zich het lot aantrok van de vele slachtoffers van de (Europese) kredietcrisis en de ineenstorting van de Nederlandse huizenmarkt, werd gevraagd mee te denken over oplossingen voor de vele gevallen waarin iemand door echtscheiding, baanverlies of ziekte, gedwongen was om zijn woning te verkopen en dan moest ervaren dat ,door de enorme waardevermindering van zijn woning, de hypotheekschuld niet volledig kon worden afgelost en bleef zitten met een restschuld van vaak vele tienduizenden euro’s. Naast begeleiding bij schikkingsonderhandelingen met de betrokken banken, heeft mr. Boonstra ook vele procedures bij rechtbanken en gerechtshoven gevoerd. Voor zover die procedures geen positief resultaat opleveren, komt vaak achteraf toch nog een goede regeling met de betrokken bank tot stand.

Als u dit probleem herkent en nog zucht onder de zware last van een restschuld, lees dan ook het hoofdstuk over het bank – en financieel recht.

Daarnaast is hij in die jaren lid van besturen en commissies geweest van ondernemersverenigingen, de Kamer van Koophandel, een Lionsclub en voorzitter van de klachtencommissie van een zorginstelling.