Skip to main content

Wie is AdvoConsult Advocatuur?

AdvoConsult Advocatuur is het advocatenkantoor van mr. Folkert. E. Boonstra.

Folkert is sinds 1977 als advocaat werkzaam in Den Haag, Leiden en de Duin- en Bollenstreek.

Achtergrond

Mr. Boonstra studeerde rechten en filosofie aan de Erasmus Universiteit, voorheen de Nederlandse Economische Hogeschool, in Rotterdam. Ruim 20 jaar was hij lid van advocatenmaatschappen, die hem de gelegenheid boden om zich op vele rechtsgebieden te specialiseren, zoals het aanbestedingsrecht, mededingingsrecht, bouwrecht, faillissementsrecht, i.e. recht, ondernemingsrecht, huurrecht, arbeidsrecht en financieel recht.

Daarnaast is hij in die jaren lid van besturen en commissies geweest van ondernemersverenigingen, de Kamer van Koophandel, een Lionsclub en voorzitter van de klachtencommissie van een zorginstelling.

Samenwerking met de Stichting Restschuld Eerlijk Delen (RED).

Sinds 2014 werkt mr. Boonstra ook samen met de Stichting RED, die op hetzelfde adres is gevestigd. Dit is een stichting die zich het lot aantrekt van mensen die sedert de jaren negentig, tot aan de ineenstorting van de huizenmarkt in 2008, voor de financiering van de aankoop van een huis bij een Nederlandse bank een 30 jaar aflossingsvrije hypotheek, veelal aangevuld met een spaar- of levenhypotheek hebben gekregen, maar na de ineenstorting van de huizenmarkt geconfronteerd werden met het feit dat de waarde van het huis ver onder het hypotheekbedrag was gezakt, zodat een aanzienlijke  restschuld overbleef, als zij, gedwongen door baanverlies, echtscheiding of ziekte, hun huis moesten verkopen.

Op het dieptepunt van de crisis stonden in Nederland 1,2 miljoen huizen onder water. Thans zijn dat er nog zo’n 600.000!

Spookburgers

Degenen die door de gedwongen verkoop van hun huis of door gedwongen huuropzegging op straat komen te staan en daarom op wissenlende adressen bij familie of bekenden, danwel op een camping of in een z.g. tinyhouse verblijven, zolang zij geen vast woonadres kunnen vinden, zijn voor de overheid niet meer bereikbaar, omdat zij zich op deze adressen niet kunnen inschrijven in de basisregistratie van een gemeente. Zij worden spookburgers genoemd.

Omdat de overheid dat onwenselijk acht, is in de wet Basis Registratie Personen bepaald dat ieder, die legaal in Nederland verblijft, recht heeft op een briefadres. Dat is nodig voor een werkgever en het aanvragen van bijvoorbeeld Digid, paspoort en ziektekostenverzekering. Het briefadres kan het adres van een particuliere woning zijn, maar kan ook van een instantie zijn, die een gemeente als briefadresgever heeft aangewezen.

De gemeente Den Haag heeft bij de ‘Regeling Briefadres Den Haag 2018’ in een bijbehorende tabel acht instellingen met naam en adres gepubliceerd, zoals het Leger des Heils, Dak- en thuislozenhulp, maar ook Stichting RED, die als briefadresgever zijn aangesteld: zie de website van de gemeente Den Haag.

Als u aan de door de gemeente gestelde voorwaarden voldoet, dan kan de Stichting RED u met een briefadres helpen voor de periode dat u op zoek bent naar een woonadres.

Mr. Boonstra adviseert en begeleidt mensen zonder vast woon- en verblijfplaats, waarbij wordt bekeken of inderdaad een briefadres wel de oplossing is.